4 Νοεμβρίου 2020

Entrancedoor

Εργοστάσιο κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων.

Ειδική κατασκευή διαχωρισμού σκάλας.

  • Προφίλ αλουμινίου κρύας σειράς με ενισχυμένο φύλλο εισόδου με διαγώνια κοπή για την κλήση της σκάλας επενδυμένα με μονωτικό πάνελ styrofoam.